Dienstverlening

Detachering
Metaal Flex detacheert bij haar opdrachtgevers gekwalificeerd en gemotiveerd productiepersoneel. Onze medewerkers komen uit Polen en andere landen die aangesloten zijn bij de EU. De werkzaamheden die onze medewerkers verrichten zijn zeer verschillend. Het betreft onder andere: repeterende werkzaamheden in de productie (operators), montage/assemblage, inpakken, schoonmaken, recyclen maar ook lassen, frezen, draaien en dergelijke. De inleenperiode van een medewerker is afhankelijk van de gemaakte afspraak met de opdrachtgever. Dit kan variëren van enkele weken tot zelfs jaren.

Metaal Flex is een detacheringsbureau maar geen uitzendbureau. Bij uitzenden betekent einde werk bij een opdrachtgever het einde van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Onze medewerker krijgt echter een arbeidsovereenkomst zonder deze bepaling (het zogenaamde uitzendbeding). Hierdoor heeft onze medewerker de zekerheid van gegarandeerd werk en inkomen. Het voordeel voor de opdrachtgever is een meer betrokken medewerker met behoud van flexibiliteit.

De kracht van onze dienstverlening komt voort uit het ‘Samen werken’ met zowel de opdrachtgever als onze medewerkers. Als onze medewerkers zich prettig voelen, leveren ze een optimale prestatie voor onze opdrachtgever.

24 uur service
Tijdens kantooruren (08.00 – 17.00 uur) is Metaal Flex bereikbaar onder nummer:  +31 (0) 497 38 60 33. Voor alle dringende zaken kunt u echter 7 dagen per week, 24 uur per dag, telefonisch contact opnemen via de daarvoor aangewezen nummers. Daarnaast kunt u uw vragen en/of opmerkingen altijd sturen naar ons e-mail adres. Wij nemen dan contact met u op.

Begeleiding
Metaal Flex beschikt over een team van begeleiders die ervoor zorgen dat de medewerkers zich thuis voelen in Nederland en snel integreren op hun werkplek. De begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever als de medewerker en kunnen antwoord geven op alle vragen en/of opmerkingen. De begeleider regelt de introductie bij een opdrachtgever en vertaalt werkinstructies, bedrijfsregels en alle andere belangrijke zaken. Daarnaast evalueert de begeleider periodiek het functioneren van de medewerker met de opdrachtgever. Voordat de medewerker aan de slag gaat, zorgen wij voor werkkleding, huisvesting en aanmelding bij diverse instanties.

Administratie
Wij nemen alle administratieve handelingen over met betrekking tot de ingeleende medewerkers. Het aanmelden bij de belastingdienst, de ziektekostenverzekering, de loonbetaling, uitbetaling van het vakantiegeld, het verzorgen van eventuele ziekmeldingen etc. zijn zaken die wij voor u uit handen nemen.

Keurmerk
Metaal Flex voldoet aan de SKIA norm (Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddelaars www.skia-eu.com) en is NEN-4400 (www.normeringarbeid.nl) gecertificeerd. Hiermee voldoen wij aan de strengste normeringen voor uitzend- en detacheringsbureaus.