Zaměření firmy

Working together – Pracovat společně

Metaal Flex Nedereland B.V. vznikla v únoru 1999. Je to mezinárodní kancelář, zabývající se zprostředkováním zaměstnání a vyhledáváním kvalifikovaných a silně motivovaných zaměstnanců.

Naši zaměstnanci buď pocházejí ze země Evropského společenství nebo mají národnost některé z těchto zemí.

S ohledem na rostoucí nedostatek vyškoleného i nekvalifikovaného personálu v Nizozemsku, Metaal Flex, jako jedna z prvních kanceláří, zprostředkovávajících zaměstnání, zahájila v roce 1999 vyhledávání zahraničních zaměstnanců.

Na začátku se Metaal Flex orientovala převážně na oblast hutního průmyslu; odtud se vyvozuje i název této společnosti. Ačkoli naše společnost je stále silně zastoupena v tomto průmyslovém odvětví, rozsah naší činnosti se již značně rozšířil. V současné době zajišťujeme vyškolené zaměstnance pro výrobu a balení, recyklaci chladniček, zaměstnance do úklidových firem, dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu, pro zemní a demoliční práce.

Metaal Flex se od jiných podobně zaměřených mezinárodních kanceláří odlišuje hlavně tím, že v současné době má své pobočky v Polsku i v České republice. Na podzim roku 2001 otevírá svou pobočku v Řecku. Tímto způsobem je společnost Metaal Flex schopná doplňovat svou databázi kvalifikovanými kandidáty, vhodnými k obsazení volných pozic svých klientů.

“Pracovat společně” je mottem naší společnosti. Takto se Metaal Flex může stát Vaším obchodním partnerem nebo partnerem Vaší firmy.

Hledáte-li vyškolené odborníky nebo potřebujete-li vyřešit přechodný nedostatek sezónních pracovníků, prosím neváhejte – spojte se s naší společností nebo vyplňte formulář.

Detachment

Pojem detachment nenajdeme v nizozemském zákonodárství. Pojem detachementu je používán v různých situacích zaměstnanců, např. když zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele, pracují momentálně u jiného zaměstnavatele. V těchto případech přicházejí v úvahu 3 účastníci :
1) zaměstnanec,
2) formální zaměstnavatel, s kterým zaměstnanec podepsal pracovní smlouvu,
3) Zaměstnavatel/společnost, pro kterou zaměstnanec momentálně pracuje.

Z toho vyplývá, že detachmentová agentura pracuje jinak, než pracovní agentura, kde jsou lidé najímáni, ve většině případů na krátké časové období, a kdy nevzniká žádný právní závazek mezi zaměstnancem a agenturou.

Metaal Flex Nederland B.V. obvykle vysílá zaměstnance minimálně na 3 měsíce. Na základě našich zkušeností víme, že mnoho společností potřebuje nutně výpomoc v období sezóny nebo k realizaci krátkodobého projektu. V podobných situacích Vám můžeme nabídnou naše služby. Neváhejte proto a kontaktujte našeho relation manažera k projednání Vašich požadavků.